top of page

Aspecte legale

©Revista Epithet și domeniul web aferent sunt proprietatea Asociației Culturale „Epithet”

Textele și imaginile publicate pe acest site aparțin autorilor și sunt protejate prin Legea Dreptului de Autor, nr. 8/1996, indiferent dacă anterior au fost sau nu publicate sau protejate prin alte mijloce. Orice preluare sau reproducere neautorizată, fără indicarea autorului și a sursei va atrage consecințele legale aferente.

Prin furnizarea spre publicare a oricăror materiale către Revista Epithet sau oricare din membrii colectivului de redacție, autorul își exprimă acordul necondiționat pentru apariția acestora pe site, în secțiunea corespunzătoare. Totodată, autorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul publicării informațiilor obișnuite în astfel de cazuri: nume, prenume, fotografie, anul și locul nașterii, locul desfășurării activității etc.

În condițiile Regulamentului UE 679/2016 și ale Legii 190/2018, autorii au oricând dreptul de a-și retarage consimțământul cu privire la publicarea datelor cu caracter personal, printr-o cerere adresată revistei. 

Autorii care furnizează texte și imagini spre publicare pe site-ul Revistei Epithet garantează paternitatea lor și își asumă orice responsabilitate. Site-ul, Asociația Culturală Epithet sau colectivul de redacție sunt absolvite de orice răspundere. 

Transmiterea fotografiilor către redacție fără protecție watermark semnifică acordul autorului de a fi publicate în formatul transmis.

Revista Epithet nu publică materiale contra cost și nu remunerează contributorii la conținutul ei. 

Revista își rezervă dreptul de a refuza publicarea materialelor necorespunzătoare din punct de vedere legal, moral, valoric sau care aduc atingere orcicăror relații sociale ocrotite de legile din România și Uniunea Europeană.

bottom of page